Mask Mask Mask Mask

Vítejte

na webových stránkách Královedvorského inzertu


● Náklad 15,000ks
● Vychází měsíčně
● Distribuce: Ferda
● Vydavatel: Petr Janeček
● Registrace MK ČR E 19106

● Seznam roznosových obcí: